Jackson, Michael – Beat it (1982)

(o)¬†Jaeger, Denny –¬†The Incredible Sounds Of Synclavier II (een vinyl-plaat met een voor die tijd revolutionaire synclavier-klanken) (1981). Uiterst spitsvondig van producer Quincy Jones. Gerelateerd